وفاداری به برند

نقش شخصیت برند[۱] بر وفاداری برند یک برند شخصیت دارد و با آن خصوصیت پیدا می‎کند. راحت ترین راه برای شخصیت دادن به یک برند این است که آن را […]