امروزه حضورکامپیوتر و فناوری اطلاعات درسازمان هابه طورگسترده ای افزایش یافته است. باتوجه به شاخص های برآورد شده، ازدهه ۱۹۸۰ تقریبا۵۰درصدازسرمایه گذاری هادرسازمان ها برروی فناوری اطلاعات بوده است( وستلندوکلارک[۱]۲۰۰۰ […]

رفتار شهروندی اجباری در بیشتر مطالعاتی که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته، این رفتار را، رفتاری سازنده، خود ابداع، خود جوش و یا رفتاری داوطلبانه که هدفش افزایش […]

دزدگیر ماهواره ای چیست ؟ ردیاب ir230 دارای امکانات کامل ترین ردیاب های مورد استفاده برای خودروست و قیمت مناسبی دارد. همچنین با عایق بندی بسیار مناسب در برابر آب، […]

  کسی نیست که امروزه اهمیت وبسایت خوب را دستکم بگیرد. اما داشتن یک سایت خوب چگونه ممکن است؟ طراحی یک وبسایت خوب چیست و چگونه این امر محقق میشود. […]