بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱

بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف کود آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱

واحد یاسوجبسمه تعالیتعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب رضا کشاورزی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشته زراعت که در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ از…

تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰

تأثیر ساختار هیأت¬ مدیره شرکت¬ها بر سیاست¬های متهورانه مالیاتی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۰

روش شناسی تحقیق۳-۱) مقدمهدر این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود. تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند…

فنس چمنی

فنس چمنی

فِنس fence یا hedge که در زبان فارسی با عنوان حصار یا پرچین نامیده می شود، سازه ایست که برای جدا سازی فضاهای مختلف و…