ژانویه 18, 2021

پایان نامه نوآوری محصول:نظریه های نوآوری محصول

نظریه های نوآوری محصول و نوآوری سازمانها

نوآوری محصول از نگاه دستورالعمل اسلو [1]، (2005)، به معنای « معرفی یک محصول یا خدمت است که از لحاظ خصوصیات یا کاربردهای آگاهانه اش ، جدید یا همراه بهبود قابل توجه باشد » . این نوآوری شامل بهبودهای قابل توجه در مشخصات فنی ، اجزا و مواد تشکیل دهنده ، نرم افزارهای پیوسته به آن ، راحتی کاربری آن و یا دیگر خصوصیات کارکردی آن است .در دستورالعمل اسلو هدف غایی از نوآوری محصول این نکته است که شرکت می تواند با معرفی یک محصول جدید که به آن اجازه افزایش تقاضا و افزایش قیمت فروش را می دهد ، یک مزیت رقابتی را حاصل نمایند . آدامز[2] (2004) به هنگام بحث از نوآوری محصول ، به نقل از آبرناثی و اوتربک معرفی محصولات یا خدمات جدید یا با اصلاح قابل توجه برای برآورده کردن نیاز یک کاربر یا بازار را به عنوان نوآوری محصول تعریف می کند که اثر آن چیزی است که مشتری آن را می بیند .

می توان نواوری مربوط به محصول را در سه قالب فرایند توسعه یک آیتم جدید ، خود آن آیتم جدید ، و فرایند دنباله روی از آیتم جدید تعریف کرد (زالتمن و همکاران ،[3]( 1973 ).

دامنپور[4] (2001) سازمان عموما از این دو نوع نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی  استفاده می کند . نوآوری محصول به «تولیدات محصولات تازه یا پاسخ به یک مصرف کننده خارجی یا نیاز بازار اطلاق می شود .

هندرسون – کلارک[5] (1990) ، با تقسیم دانش موردنیاز برای توسعه محصولات جدید ، نوآوریهای در راستای دو بعد معرفی نمودند : «دانش اجزا و دانش پیوند» بین اجزا که آنها این دانش را دانش معماری نامیدند.

[1]. oslo

[2]. adams

[3]. Zaltman& colleague

[4]. Damapour

[5].Henderson&Clark

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان گيلان