ژانویه 24, 2021

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:راهبردهايى براى فضاى شهرى

راهبردهايى براى فضاهاى شهرى

ايجاد فضاهاى با ثبات و مطمئن براى هنرمندان: افراد و كسب و كارهاى خلاق معمولا به دليل بالا رفتن نرخ اجاره­بها مجبور به جابجايى مى­شوند كه اين موضوع تهديدى براى بقا، خلاقيت و نوآورى آنان است. بنابراين فراهم كردن فضاهاى با ثبات و اطمينان بخش براى اين افراد ضرورى است. ايجاد و بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى: بهبود فضاهاى خلّاقانه شهرى باعث احساس غرور شهروندان، جذب و نگهدارى افراد و كاركنان مستعد و خلاق، سرمايه­گذارى بيشتر و افزايش گردشگرى مى­شود. می­توان در اين خصوص موارد زير را برشمرد: طراحى بهتر براى فضاهاى عمومى، سرمايه­گذارى در نهادها و ساختمان­هاى بزرگ فرهنگى، حفاظت از آثار فرهنگى، پيشبرد و سرمايه­گذارى در به كارگيرى هنر در فضاهاى عمومى (شامل برفضاهاى طبيعى).

2-7-4- راهبردهايى براى بهبود پيوندها و ارتباطات

ايجاد يك بدنه رهبرى براى شهر خلاق: گروه يا سازمانى كه ماموريتش رهبرى و حمايت از خلاقيت است، مى­تواند باعث پيشبرد گستره­اى از زندگى خلّاقانه در شهر شود و تمامى عناصر آن را به هم پيوند دهد. تقويت واسط هاى ارتباطى براى پيوند فعاليت­هاى خلاقانه فعلى شهر: ساده­ترين شيوه براى بهبود پيوندها، كاهش فاصله بين محيط­هاى خلاقانه است و اين وظيفه بايد به افراد يا تيم­ها واگذار گردد. چنين واسطه­هايى مى­وانند در دولت، سازمان­هاى هنرى، سازمان­هاى تكنولوژيك، دانشگاه­ها يا هر فضاى خلاقانه ديگرى مستقر شوند. هدف اصلى اين افراد يا گروه­ها دست­يابى به ساير محيط­هاى خلاقانه است. اين محيط­ها مى­توانند در بخش ديگر، حوزه ديگر يا از لحاظ جغرافيايى در جاى ديگرى باشند. دست­يابى به محيط­هاى ديگر باعث يادگيرى گروه­ها يا دسته­هاى اجتماعى مختلف و خلّاق از يكديگر و همكارى آنها می­شود. شبكه­سازى: شبكه­سازى روشى موثر و ارزان براى انتشار آگاهى از فعاليت­ها و منابع گوناگون خلّاقيت بين بخش­ها و گروه­هاى مختلف مى­باشد. شبكه­سازى سازماندهى شده مى­تواند افراد خلّاق و هنرمند را كه مجزا هستند، گرد هم آورد، بين خريداران و توليدكنندگان خلّاق پيوند برقرار كند و بين اعضا خلّاق بخش­هاى مختلف ارتباط برقرار نمايد. به عنوان مثال اين شبكه­ها مى­توانند باعث همكارى­هاى هنرى، نوآورانه يا تكنولوژيك شوند، مى­توانند به فروش محصولات خلاقانه بيانجامند و يا اين كه به دست­يابى به بازارهاى جديد، اكتساب مهارت­هاى مشتريان و ارتباطات جديد منجر شوند. افزايش توجه به خلاقيت در ساختارهاى موجود: كليه بخش­ها، سازمان­ها و ساختارهاى موجود در شهر بايد به نحوى قانع گردند كه مشاركت در زندگى خلّاقانه و فرهنگى شهر را در تصميم­گيرى­هاى خود مدنظر داشته باشند. سيستم برنامه­ريزى، ايجاد بخش­هاى آموزشى، برنامه­هاى ايجاد زيرساخت­هاى عمومى مثال­هايى از عملكرد سازمان­ها براى مشاركت مزبور مى­باشند. بايد توجه داشت كه ايجاد ارتباط بين افراد و سازمان­هايى كه در زمينه خلّاقيت كار می­كنند مهم است ولى اين امر مهم بايد همراه با ايجاد ارتباط منابع حياتى با اين پروژه­هاى ارتباطى باشد. ايجاد مكانيسم­هاى تامين منابع مالى براى پروژه­هاى خلّاقانه: ابزارهايى مانند مشوق­­­هاى مالياتى و سرمايه­هاى خطرپذير كه براى حمايت از افراد، بنگا­هها و فضاهاى خلّاق اختصاص مى­يابند، پروژه­هاى مهم خلّاقانه را با منابع ضرورى مرتبط می­سازند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)