ژانویه 25, 2021

پایان نامه درباره اینترنت اشیاء:فعالیت بین المللی IOT

استخراج معدن داده

استخراج اطلاعات مفید از محیط درک پیچیده در نتایج فاصله ای و موفقتی یک مشکل تحقیقاتی چالش برانگیز در هوش مصنوعی است. روش های جدیدترین تکنولوژی اخیر از روش های یادگیری سطحی استفاده می کنند جائیکه وقایع از پیش تعرف شده و داده های غیرعادی با استفاده از یادگیری نظارت شده و غیرنظارت شده استخراج شده است. [66] سطح بعدی یادگیری شامل فعالیت های داخلی استنباط شده توسط استفاده از اطلاعات موقتی وقایع از یادگیری سطحی استخراج شده است. تصور نهایی منجر به آشکارکردن وقایع پیچیده براساس مقیاسهای زمانی طولانی تر و فاصله ای بزرگتر براساس دو سطح قبلی است. مشکل اساسی تحقیقاتی در محیط های درک پیچیده این طبیعت به وجود می آید این است که چگونه به طور همزمان نمایش و ارائه ی وقایع و فعالیت ها در چندین سطح پیچیدگی را یاد بگیرند. (یعنی وقایع، فعالیت های داخلی و فعالیت های پیچیده). یک تمرکز پدیدار شده در ماشین یادگیری تحقیقات در زمینه ی یادگیری عمیق است که [67]اهدافی برای یادگیری چندین لایه ای از چکیدگی هایی است که می توان برای تفسیر داده های داده شده مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر آن، منبع تحمیل شده در سنسور شبکه ها یک چالش جدید برای یادگیری عمیق بر حسب نیاز برای تکنیک های یادگیری اضافی و پخش شده توافقی را خلق می کند.

5-11GIS مستقر بر تجسم فکری

به عنوان ارائه ی جدید تکنولوژی های پدیدار شده، تجسم فکری خلاق توانا خواهد شد. سیتوکاهی از CRT به پلاسما، LCD، LED و AMOLED نمایش داده شده ی به نمایش داده های کافی به طور عادی (با استفاده از لمس واسط) با کاربران قادر به هدایت بهتر داده ها نسبت به آنچه از قبل بوده است سرچشمه می گیرد. با پدیدار شدن نمایشهای 3D این حوزه قطعاً برای داشتن تحقیقات بیشتر و پیشرفت فرصتها است. اگرچه داده هایی که از محسبات همه جاگیر بیرون بیرون می آیند همیشه آماده ی مصرف مستقیم با استفاده از خط مشی های تجسم فکری و نیامند پردازشهای بیشتر نیستند. سناریوها برای داده های وابسته به فضا و زمان غیریکنواخت در یک چشم انداز 3D است که به طور زمانی تغییر کرده و بالا پیشرفت کند. [69]یک چالش دیگر تجسم فکری داده های جمع آوری شده درون IOT این است که آنها مرتبط به جغرافیا و به صورت پراکنده پخش شده اند. برای از عهده برآمدن آن چنان چالشی یک چهارچوب بر اساس اینترنت GIS مورد نیاز است.

5-12 توده ی محاسباتی

IOT کامل شده و کاربردهای توده ی محاسباتی قادر به خلق محیط های هوشمند مانند شهرهای هوشمند اند که نیاز دارند که بتوانند (a) ترکیب خدمات ارائه شده توسط نگهدارنده ها و (b) مقیاس حمایت تعداد زیادی از کاربران در یک روش غیرمتمرکز شده و موثق. آنها نیاز دارند که بتوانند هم در محیط های شبکه ی بی سیم و هم سیم دار عمل کنند و به محدودیبت هایی مانند دستیابی به ابزارها یا منابع داده ها با قدرت محدود و اتصال غیرمعتبر رسیدگی کند. خط مشی کاربرد توده نیازمند افزایش حمایت (a) خلق سریع کاربردها توسط تأمین و ارائه نواحی خاص ابزارهای برنامه نویسی و محیط ها و (b) انجام یکپارچه ی کاربردهای مهار کننده ی ظرفیت های چندگانه ی جنبشی و منابع غیریکنواخت برای مواجه شدن با کیفیت خدمات مورد نیاز کاربران گوناگون است. مدیریت منبع توده و سیستم جدول زمان بندی بهتر است قادر به مرتبط کردن جنبشی درخواست ها و منابع مقرر شده مانند درخواستهای اساسی به کار رفته در زمان واقعی است. برای تحویل نتایج در یک روش معتبر، زمان بند نیازمند تکمیل شدن با الگوریتم های نسخه برداری (تکرار) کارها برای شکست مدیریت است. به خصوص الگوریتم های جدول زمانبندی کاربر توده نیازمند در معرض نمایش قرار دادن ظرفیت های زیر است:

1- بهینه سازی چندین هدفی

الگوریتم های زمان بندی بهتر است قادر به رسیدگی پارامترهای QOS مانند پاسخ زمانی بهتر است قادر به رسیدگی پارامترهای Qos مانند پاسخ زمانی، هزینه ی کاربرد خدمات ماکزیمم تعداد منابع موجود برای هر واحد قیمت و تاوان و جرایمی برای تنزل خدمات است.

2- نسخه برداری و تکرار کار مبتنی بر خطای مجاز

کارهای اساسی یک کاربرد به طور شفاف تکرار و اجرا می شوند انهم روی منابع مختلف به منظور اینکه اگر یک هدف شکست بخورد برای کامل کردن کار یک مدل تکرار شده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. این منطق در زمان واقعی کارها تعیین کننده است و نیازمند پردازش شدن برای تحویل خدمات در روش به موقع است.

5-13 فعالیت های بین المللی

فعالیت های اینترنت اشیاء در حال جمع آوری نیروی حرکتی اطراف جهان با ابتکارهای عمل های بی شمار در مسیر حرکت در عرض صنعت، علم و سطوح مختلف حکومت به عنوان کلید به عنوان گروگذارهای چست و جو برای نقشه ی یک را به سوی درک مختص این تکامل تکنولوژیکی است. در اروپا، تلاش های مهم و معتبر مسیر حرکت به سوی تنظیم نواحی  تقاطع فعالیت های گروههای تحقیقاتی و سازمان ها محدوده ی M2M، WSN و RFID به درون چهارچوب متحد IOT است. حمایت شده توسط چهارچوب برنامه هفتم کمیسیون اروپایی (EU-FPV) است که شامل اینترنت اشیا تحقیقات اروپایی Cluster(IERC) می باشد. دارای تعدادی پروژه های FPVEU و اهدافشان هستند که: برای برقراری یک خط مشی همکاری و تصور تحقیقاتی برای فعالیت های IOT در اروپاست که که یک نقطه تماس برای تحقیقات IOT در اطراف جهان شده است و شامل پروژه هایی مانند  است که یک ائتلاف شرکای بین المللی از اروپا، USA، چین، ژاپن و کره در حال کشف موضوعات احاطه کننده RFID و نقش آن در فهم اینترنت اشیاء است. هم چنین IERC شامل ساختار پروژه ی اینترنت اشیاء (IOT-A) برقرار شده برای تعیین یک مدل مرجع ساختاری برای قابلیت همکاری سیستم های اینترنت اشیاء و کلید ساخت بلوکهایی برای دست یابیبه این موضوع است. در همان زمان، ابتکار عمل IOT (IOT-i) یک اقدام دایر شده ی مربوط به پیشرفت اجتماع IOT اروپایی است. پروژه ی IOT-i یک ائتلاف شرکا را با یکدیگر برای خلق و ایجاد یک اتحاد استراتژیک و تصور تکنیکی برای IOT در اروپا می آورد که شامل بخش های خرد شده ی اخیر نواحی IOT به طور کل نگر است. به طور هم زمان، پروژه ی سانتاندر هوشمند در حال پیشرفت یک شهر با مقیاس صفحه آزمایش IOT برای تحقیق و تجسم فکری خدمت گسترش یافته در عرض شهر سانتاندر اسپانیا هم چنین مکانهای واقع شده در UK، آلمان، صریبا و استرالیاست. در همان زمان مقیاس بزرگ ابتکارهای عمل در مسیر حرکت در ژاپن، کره، USA و استرالیا هستند جائیکه صنعت، سازمان های مرتبط و بخش های حکومت روی برنامه های مختلف، ظرفیت های مرتبط در حال پیشرفت به سمت یک IOT در حال همکاری هستند. این شامل ابتکار عمل شهرهای هوشمند، برنامه های شبکه های هوشمند به هم پیوسته تکنولوژی های اندازه گیری های هوشمند و گستردن زیر ساختمان های پهن باند با سرعت بالا است. یک پیشرفت دائمی RFID مرتبط با تکنولوژی ها توسط صنعت و ئتلاف هایی مانند لابراتور خودکار ID (تأسیس شده در MIT و حالا با آزمایشگاههای ماهواره ای در هدایت دانشگاه ها در جنوب کره، چین، ژاپن، کشور متحده ی پادشاهی، استرالیا و سوئیس) اختصاص داده شده به اینترنت اشیا با استفاده از RFID و شبکه های سنسور بی سیم در حال اتخاذ کردن هستند. به طور قابل توجهی نیاز به رضایت و موافقت عمومی اطراف موضوعات تکنیکی IOT دیده می شود که تأسیس پروتکل اینترنت برای پیوستگی اهداف هوشمند (IPSO) است حالا با بیش از 60 شرکت عضو از تکنولوژی عمده، شرکت های انرژی و ارتباطات در حال کار با بدنه ی استانداردها مانند IETF، IEEE و ITU برای مشخص کردن تکنولوژی های جدید مبتنی بر IP و ارتقاء رضایت و موافقت عمومی برای گردهم آیی بخشها برای اینترنت اشیاء است. پیشرفت قابل توجه فعالیت IOT نیز در مسیر حرکت چین با دوازدهمین طرح 5 ساله ی آن (2015-2011) است. مخصوصاً پیشرفت و سرمایه گذاری IOT یک روی آن تمرکز شده است؛ شبکه هوشمند، حمل و نقل هوشمند، منطق هوشمند، منزلگاه هوشمند آزمایش امنیت و محیط کنترل صنعتی و خودکار، سلامت، کشاورزی خوب، خدمات و سرمایه گذاری، دفاع ارتشی. این توسط دایر کردن یک مرکز اینترنت اشیاء در شانگ های (با یک سرمایه کلی روی US (صد میلیون دلاری) برای تحقیق تکنولوژی ها و استانداردهای صنعتی مورد پشتیبانی و حمایت قرار گرفته است. یک سرمایه گذاری صنعتی برای اینترنت اشیا و یک اتحادیه درک چینی اینترنت اشیاء در Wuri تأسیس شده است که توسط بیش از 60 اپراتور، مؤسسه و کمپانی همراهی که نخستین راه انداز و گرداننده های صنعتی بوده اند بنیاد نهاده شده است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)