كنوانسيون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دريا

كنوانسيون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دريا مهم‌ترین سند بین‌المللی درزمینه ايمني دريانوردي محسوب می‌شود.

اولين پیش‌نویس اين كنوانسيون با عنوان ايمني جان اشخاص در دريا در سال 1914 ميلادي به دنبال غرق شدن كشتي تايتانيك كه منجر به مرگ 1500 انسان شد تصويب گرديـــد، ولي وقوع جنگ جهاني اول مانع از اجراي كامل آن شد. ویرایش‌های دوم سوم و چهارم آن به ترتيب در سال‌های 1929، 1948 و 1960 تنظيم شد. كنوانسيون سال 1960 اولين اقدام عمده سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) پس از تأسیس آن و همچنين اوليـــن جهش به سمت روزآمدسازی قوانين و همگام شدن آن‌ها با توسعه فني صنعت كشتيراني بود. در آن زمان به‌روز درآوردن قوانين و مقررات اين كنوانسيون از طريق ارائه اصلاحيه به‌صورت دوره‌اي انجام مي‌پذيرفت، امام فرآيند لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه‌ها با تأخير فراوان روبرو می‌گشت. درنتیجه اين تأخيرات در سال 1974 كنوانسيون كاملاً جديدي به تصويب رسيد كه علاوه بر اينكه شامل تمام اصلاحیه‌های تصویب‌شده تا آن زمان بود، به‌منظور كوتاه كردن زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحيه‌ها، روش جديدي براي پذيرش آن‌ها (روش پذيرش ضمني) ارائه داد. پس از سال 1974 دو پروتكل و اصلاحيه‌هاي متعددي براي SOLAS تصويب شد. سو لاس 1960، در سال 1965 لازم‌الاجرا شد و مفاد آن درباره مباحث گستـرده‌تري، هماننـد تعـادل و پايداري و تقسيـمات آب‌بندي، ماشين‌آلات و تجهيزات برقي، كشف، اطفاء و مبارزه با حريق، تجهيزات نجات جان، مخابرات و ناوبري ايمن، حمل غلات، حمل كالاي خطـرناك و کشتی‌های هسـته‌اي بود. در سـال 1960، اصـلاحات متعددي بر آن وارد شد ولي مشكلات اجرايي مانع از اثربخشي آن‌ها شد. اين عوامل به تصويب سو لاس 1974 انجاميد. سو لاس 1974، در اول نوامبر 1974 تصويب و از 25 مه 1980 لازم‌الاجرا شد. هدف عهدنامه سو لاس، تعيين حداقل استانداردهاي متناسب با ايمني کشتی‌ها درزمینه نحوه ساخت، تجهيزات و عمليات آن‌هاست. كشورهاي صاحب‌پرچم، مسئوليت حصول اطمينان از انطباق کشتی‌های تحت پرچم آن‌ها را با الزامات عهدنامه بر عهده‌دارند.

 

از سال 1980، اصلاحات متعددي در سو لاس اعمال‌شده كه شامل مطالب ذيل‌اند:

1 ـ اصلاحات 1981: فصل‌های 1-2 و 2-2 درزمینه ساخت و ايمني در مقـابل حريق، بازنويسـي شـدند.

اين اصلاحـات در سـال 1984 لازم‌الاجرا شدند.

2 ـ اصلاحات 1983: فصل 3 درزمینه تجهيزات نجات جان، به‌طور كامل بازنويسي و تغييراتي نيز در تعدادي از مقررات ديگر اعمال شد. اين اصلاحات در سال 1989 لازم‌الاجرا شدند.

3 ـ اصلاحات آوريل 1988: تغييراتي درزمینه بهبود ايمني کشتی‌های مسافري رورو، متعاقب حادثه واژگوني كشتي «هرالد آو فري انترپرايز» اعمال شدند. اين اصلاحات در سال 1989 لازم‌الاجرا شدند.

4 ـ اصلاحات اكتبر 1988: اصلاحاتي درزمینه بهبود ايمني کشتی‌های مسافري، به‌ویژه تعادل کشتی‌های مسافري پس از آسيب‌ديدگي، اعمال شدند. اين اصلاحات در سال 1990 لازم‌الاجرا شدند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران