ژانویه 25, 2021

پایان نامه ازدواج غير قانوني/: ازدواج دو نفر با تابعيت مختلف

بطور کلي 9 حالت در رابطه با ازدواج دو نفر با تابعيت هاي مختلف با توجه به اصول حاکم بر مقوله تابعيت متصور است:

  • زوجين يا داراي تابعيت مضاعف و يا دچار بي تابعيتي مي شوند (دو حالت).
  • يکي از زوجين داراي تابعيت مضاعف و طرف ديگر تابعيت کشور خودش را حفظ مي کند (دو حالت) .
  • يکي از زوجين داراي دچار بي تابعيتي شده و طرف ديگر تابعيت کشور خودش را حفظ مي کند (دو حالت) .
  • يکي از زوجين تابعيت کشور خود را حفظ نموده و طرف ديگر تابعيت کشور همسر را دارا مي شود (دو حالت).
  • هر يک از زوجين تابعيت کشور خود را حفظ نموده و تابعيت کشور همسر به او تحميل نمي شود (يک حالت).

گذشته از مسائل تابعيتي، توفيق زوجين در ازدواج با يک تبعه بيگانه که يک امر غير معمول و خاص است ، در رضايت آنها از همزيستي با هم است . در اين خصوص پژوهشي صورت گرفته، در اين پژوهش به بررسي ميزان رضايت افرادي که با اتباع خارجي مزاوجت نموده اند پرداخته است .

“پس  تاکيد بر همساني و شباهت ها عاملي براي رضايت زناشويي و تداوم زندگي است. از مهم ترين دلايل کمتر بودن ميزان رضايت مندي زناشويي در ازدواج هاي مختلط، وجود تفاوت بين زوجين از لحاظ فرهنگي، اجتماعي، نژادي و مذهبي است. همچنين، مشکلاتي است که اين زوج ها از لحاظ اشتغال، سطح درآمد و تامين نيازهاي اوليه زندگي، عدم پذيرش اجتماعي، عدم وجود حمايت هاي قانوني از اين خانواده ها و از سوي ديگر، احساس ترس از متلاشي شدن خانواده به دليل امکان مهاجرت همسر به کشور خود و عدم اجازه براي اقامت همسر به وسيله دولت مي تواند باشد ”  [1]

 

مبحث سوم   ازدواج  با اتباع بيگانه از نگاه آمار

 

يکي از منابع اطلاعاتي مورد استفاده براي روشن شدن وضعيت حضور بيگانگان در کشور آمار هاي سازمان ثبت احوال کشور است. اين سازمان که برابر بند ز ماده 1 قانون ثبت احوال وظيفه ثبت رويداد هاي حياتي از جمله ازدواج هاي صورت گرفته بين اتباع ايراني با  خارجيان را دارد، آمار ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی را به شرح زير اعلام نموده است:

براساس آمارهای جمع آوری شده پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور[2] که در خصوص ازدواج مبتني بر اعلاميه هاي وقايع ازدواج و طلاق واصله از محاضر ازدواج و طلاق سراسر کشور است، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که در داخل کشور هستند در سال 1392 ، 749 مورد به ثبت رسیده است که این آمار نسبت به آمار کل ازدواج‌های انجام شده در سال گذشته یک به هزار است يعني به ازاي هر 1000 ازدواج يک فقره آن مربوط به خارجيان است.

در توزيع استاني رويداد هاي ازدواج صورت گرفته با اتباع بيگانه، استان‌های مرزی بیشترین آمار این ازدواج‌ها را دارند بطوری‌که تهران با توجه به جمعیت ساکن با 164 مورد ، خوزستان با 69 مورد ، خراسان رضوی با 66 مورد ، قم بدلیل وجود مهاجرین خارجی با 61 مورد و آذربایجان غربی با 51 مورد بیشترین ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

در رابطه با سن ازدواج، بیشترین ازدواج‌ را زنان ایرانی با اتباع خارجي داشته اند که 170  مورد آن در سن 30 تا 34 سالگی و 150 مورد آن نیز در سن 25 تا 29 سالگی به ثبت رسیده است.

براساس آمار پايگاه اطلاعات جمعيت کشور، بيشترين ازدواج ها مربوط به مردان خارجي است که  151 مورد آن در سن 30 تا 34 سال و 131 مورد نیز در سن 25 تا 29 سال انجام شده است.

در خصوص مشمولين بند 6 ماده 976 يعني ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی، در سال گذشته 660 مورد ازدواج به ثبت رسیده است .در بين استان هاي کشور، پنج استان خراسان رضوی با 108 مورد، خوزستان با 87 مورد، تهران با 73 مورد ، ایلام با 42 مورد و استان گلستان با 41 مورد بیشترین ازدواج های مردان ایرانی با زنان بیگانه را به خود اختصاص داده اند.

[1] ايماني نائيني،محسن و ديگران  (1391) . بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با مردان ایرانی، نشريه زن و جامعه، دوره سوم، شماره دوم، صفحه 96

 

[2] – دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور (1393) آمار ازدواج با اتباع بيگانه

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان