نوامبر 24, 2020

سامانه پژوهشی – طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری دمای چند کاناله با قابلیت های- …

شکل ۴-۳: Data send receive (TCP).vi
۴-۱-۳- Receive ASCII.vi
SubVI شکل ۴-۴ یکی از مهمترین قسمتهای برنامه است، زیرا دادههای اولیه را دریافت میکند و اعمال زیر را روی آنها انجام میدهد:
CheckSum را چک میکند.
تعداد بایتهای دریافتی را چک میکند.
هدر و تریلر را چک میکند.
نوع ترموکوپل را چک میکند.
شماره برد متصل را چک میکند.
در نهایت پس از چک کردن و درست بودن تمام موارد گفته شده، داده اولیه را از داخل داده دریافتی استخراج کرده و برای مرحله بعد ارسال میکند.
شکل ۴-۴: Receive ASCII.vi
۴-۱-۴- Convert String number to number.vi
این SubVI (شکل ۴-۵) یک داده عددی که به صورت Hex ارسال شده است را دریافت میکند، سپس آن را به صورت یک عدد صحیح تبدیل میکند و برای پروسههای بعدی ارسال میکند.
شکل ۴-۵: Convert String number to number.vi
۴-۱-۵- %d to Hex.vi
اینSubVI (شکل ۴-۶)، ۴ عدد صحیح که به صورت متنی است را دریافت میکند، سپس ۴ عدد Hex را به خروجی انتقال میدهد.
شکل ۴-۶: %d to Hex.vi
۴-۱-۶- Check valid board and T.vi
این SubVI (شکل ۴-۷) داده اولیه را دریافت میکند، سپس در قسمت خروجی، دو آرایه میدهد که مشخص میکند کدام ترموکوپلها و کدام بردها به سامانه متصل هستند.
شکل ۴-۷: Check valid board and T.vi
۴-۱-۷- Extract data.vi
این SubVI (شکل ۴-۸) یکی از مهمترین قسمتهای برنامه است که دادۀ خام دریافتی را به عدد صحیح (دما) تبدیل میکند، همچنین پیامی مبنی بر متصل بودن یا نبودن ترموکوپل تولید کرده و از طریق پایه Message به خروجی میدهد.
شکل ۴-۸: Extract data.vi
۴-۱-۸- F_CRLF_tcp read.vi
این SubVI (شکل ۴-۹)، مانند بلوک TCP Read عمل میکند با این تفاوت که، داده را تا رسیدن به یک کاراکتر خاص دریافت میکند، سپس کل دادهها را از طریق خروجی data out به قسمتهای بعدی ارسال میکند.
شکل ۴-۹: F_CRLF_tcp read.vi
۴-۱-۹- Error Dialog.vi
در این SubVI تمام خطاهای احتمالی سیستم جمع آوری شده است. همانطور که در شکل ۴-۱۰ مشاهده میکنید یکی از ورودیهای این SubVI خطای ورودی (error IN) است تا از روی آن پیام مورد نظر را به کاربر نمایش دهد.
شکل ۴-۱۰: Error Dialog.vi
۴-۱-۱۰- Send ASCII.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۱) شماره برد، شماره ترموکوپل و نوع ترموکوپل را میگیرد، سپس دادۀ نهایی که برای بردها ارسال میکنیم را تولید میکند (CheckSum نیز وجود دارد).
شکل ۴-۱۱: Send ASCII.vi
۴-۱-۱۱- Zero before Number less 10.vi
این SubVI (شکل ۴-۱۲) زیر مجموعه SubVI قبل است و قسمتی از کار آن را انجام میدهد؛ یعنی یک متن رشته ای (String) را از روی دادههای دریافتی تولید میکند.
شکل ۴-۱۲: Zero before Number less 10.vi
۴-۱-۱۲- Max Min Median Data.vi
از این SubVI (شکل ۴-۱۳) برای بدست آوردن بیشترین مقدار و کمترین مقدار دادههای بارگذاری شده روی نمودار استفاده میشود. همچنین به دلخواه کاربر و توسط این SubVI فیلتر Median را روی دادههای بارگذاری شده اعمال میکند.
شکل ۴-۱۳: Max Min Median Data.vi
۴-۱-۱۳- Load Data Mode APPENDED (T).vi
به دلیل این که حجم کمی از فضای RAM رایانه کاربر را اشغال کنیم، دادهها را با حالت Appended ذخیره کردهایم، از این رو برای بارگذاری دادهها نیاز به SubVI نوشته شده در شکل ۴-۱۴ داریم.
شکل ۴-۱۴: Load Data Mode APPENDED (T).vi

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.