ژانویه 26, 2021

بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

      1. خاک و پوشش گیاهی:

به همان اندازه که عوامل آب و هوایی و سایر عوامل طبیعی بر بافت و ساخت شهرها تاثیر می گذارند کیفیت خاک نیز علاوه بر تاثیر در فعالیت های کشاورزی، در ساخت و سازهای شهری نیز اثر انکار ناپذیری دارد. جنس خاک در ارتباط و طبقات ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( شیعه، ۱۳۷۰: ۲۰۲) با توجه به مطالعات صورت گرفته ۶۰ درصد خاکهای شهرستان مستعد زراعت و کشاورزی می باشد و بیشترین مساحت شهرستان را خاکهای رسوبی بافت ریز به خود اختصاص داده است که عمدتا حاصل طغیان رودهای گرگان و قره سو می باشد. خاصیت زهکشی این خاکها خوب بوده و از لحاظ کشاورزی و ابیاری بسیار خوب و مستعد کشت پنبه و غلات می باشد. خاکهای بیابانی و سیروزم توام با خاکهای شور که مقداری نمک در عمق و سطح خود دارد فاقد پوشش گیاهی اند و یا گیاهان شور پسند و خشکی پسند مانند خارشتر و گز در انها رشد می کنند این خاکها که مستعد کشاورزی نمی باشند در مناطق شمالی شهرستان در مجاورت مرز ترکمنستان وجود دارند.در سواحل دریای خزر از جنوب تا شمال شهرستان غلبه با خاکهای باتلاقی شور می باشد که بر اثر عقب نشینی دریا بوجود امده اند. (آنامرداد نژاد، ۱۳۸۷: ۱۸)

    1. عوامل انسانی

      1. خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن

رشد و تحول جمعیت در شهر بندرترکمن
شهر بندری ترکمن علیرغم این که توان محدودی برای افزایش جمعیت و گسترش پهنه های شهری و زیستی دارد در چند سال گذشته با رشد جمعیت چشمگیری روبرو بوده است و شمار جمعیت آز از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ از ۱۳ هزار نفر به ۴۵ هزار نفر بالغ گردیده است . جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۴۵ معادل ۱۳۰۸۱ نفر بود که تا سرشماری ۱۳۵۵ افزایش یافته وبه ۱۷۳۳۹ نفر رسیده بود که نشانه رشد سالانه به میزان ۸/۲ درصد در سالهای پیش از انقلاب می باشد . با شروع جنگ تحمیلی دولت عراق بر علیه ملت ایران جمعیت در اغلب شهر های ساحای استان گلستان روند های رشد بالایی را تجربه کردند . در سال ۱۳۶۵ سرشماری جمعیت در شهر بندر ترکمن شمار جمعیت ساکن دراین شهر را معادل ۲۸۳۵۸ نفر و رشد سالانه آن را معادل ۹/۴ درصد نشان میداد .
این روند تا سال ۱۳۷۰ نیز ادامه داشت و در سال ۱۳۷۰ شمار جمعیت ساکن در شهر بندر ترکمن معادل ۳۴۶۳۵ نفر و رشد سالانه آن برابر ۱/۴ درصد بوده است . سرشماری ۱۳۷۵ نشان داد که روند های رشد بالا متوقف شده است . درشهر بندر ترکمن در سرشماری ۱۳۷۵ تعداد جمعیت ساکن معادل ۳۸۷۸۲ نفر بود که نشانه رشد سالانه به میزان ۳/۲ درصد است .
نتایج سرشماری جدید کشور در سال ۱۳۸۵ نشان میدهد که دراین شهر تعداد ۴۵۲۴۹ نفر سکونت دارند که نشانه رشد سالانه جمعیت طی دوره سالهای ۸۵-۱۳۷۵ معادل ۵/۱ درصد می باشد .
جدول(۳-۴) تحولات مذکور را نمایان می سازد :
جدول(۴-۲): تحولات جمعیت شهر بندرترکمن طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۴۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsium by AF themes.
سال تعداد بعد