ژانویه 19, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی روند تکوین شهر بندرترکمن و تعیین مناطق بهینه گسترش آتی آن- …

  1. رودخانه‌ قره‌ سو

اطلاعات موجود آبدهی رودخانه قره‌سو را حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون متر مکعب تخمین زده است داده‌های آماری یک دوره ۹ ساله حاکی از آن‌ است که آبدهی متوسط سالانه این رودخانه در ایستگاه نیاز آباد ۶۵ میلیون مترکعب و متوسط دبی در ثانیه ½ متر کعب می‌باشد. عمده‌ترین محدودیت رودخانه‌ قره‌سو نیز نوسانات دبی رودخانه در طول سال است. شدت این نوسانات تا جایی است که آبدهی رودخانه در تابستان را به صفر می‌رساند.
هر چند حجم آبی دو رودخانه فوق الذکر قابل توجه می باشد لیکن به دلایل نوسانات فصلی و پیروی از جریان بارش عملاً با توجه به پتانسیل بالا از سرویس دهی مناسب به شهرستان محروم مانده‌اند. (مهندسین مشاور سراوند: طرح جامع شهرستان ترکمن،‌ مطالعات منابع و محیط،‌۱۳۷۵، صفحات ۹-۱ تا ۸۲-۱)

        1. آب های زیرزمینی:

در شهرستان ترکمن، سطح ایستابی آب های زیرزمینی به دلیل مجاورت با دریای خزر و شیب کم منطقه بالا است . می توان گفت که در تمامی مناطق شهرستان در عمق کمتر از ۶ متر می توان به آبهای زیرزمینی دست یافت واین دستیابی هر چه به سمت دریای خزر نزدیکتر میشویم زودتر صورت می گیرد تا جایی که بالا بودن سطح آب زیرزمینی در بندرترکمن ( بین ۵/. تا ۲ متر) مشکلاتی از جمله دفع فاضلاب های خانگی را ایجاد نموده است. مشکل دیگری که بالابودن سطح آب زیرزمینی در این شهر ایجاد نموده، بالا بودن درصد رطوبت زمین است که در امر ساختمان سازی اگر از مواد ضد رطوبتی مانند قیر و چتائی آن هم به صورت چند لایه، در پی ریزی و کف کرسی ساختمان ها استفاده نشود چندی نمی گذرد که رطوبت خاک به دیوارهای ساختمان سرایت نموده و خسارتهای فراوان به بار می اورد. از سوی دیگر بیشترین وسعت شهرستان ترکمن از نظر کیفیت آب زیرزمینی و هیدروشیمی، شور و کیفیت آب بد بوده و قابلیت استفاده از آن خیلی کم است. این کیفیت در رشد و نمو درختان و ایجاد فضای سبز در سطح شهرستان شهر مشکلاتی را ایجاد می کند بطوری که کاشت درختان بدون استفاده از خاک شیرین با ضخامت بیشتر تقریبا غیر ممکن است چون همین که ریشه درخت به لایه های شور زیرین خاک می رسد از رشد باز می ماند. از آبهای زیرزمینی مربوط به اعماق بیشتر بویژه در نیمه جنوبی شهرستان در مقاصد کشاورزی استفاده می شود. در این شهرستان ۲۸۴ حلقه چاه حفر شده که از این تعداد ۱۴۰ حلقه چاه عمیق، ۱۴۱ حلقه نیمه عمیق و ۳ حلقه چاه آرتزین بوده است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، ۱۳۸۴: ۷۴)