نوامبر 26, 2020

افراد مستعد فرسودگي:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

ويژگيهاي افراد مستعد فرسودگي

 • زود سركار مي روند .
 • ديراز سركار بر مي گردند .
 • در حين غذا خوردن مشغول كار هستند .
 • كارها را به منزل مي برند .
 • به ندرت به مرخصي يا تعطيلات مي روند .
 • تفريح رفتن آنها به خاطر كارشان است .
 • وقت را براي همسر و فرزندان جيره بندي مي كنند .
 • عادات خوابيدن و غذا خوردن آنها بي نظم است .
 • توانايي نه گفتن در برابر كار را ندارند (صلاحیان و سلطانی ، 2012).

 2-2-9 عوامل مؤثر در فرسودگي شغلي

 • شرايط سخت و طاقت فرساي كاري
 • ناكامي ها و فشارهاي عصبي فراوان
 • فشار مداوم براي سعي و تلاش بيشتر
 • صرف وقت و انرژي زياد و ناملموس و بي ثمر
 • تعارض مستمر بين فعاليتهايي كه زمان و تلاش مي طلبند
 • فقدان باز خورد مثبت و پاداش دهنده
 • بي توجهي و روشن نبودن انتظارات و توقعات كاري
 • محيط شغلي غم افزا
 • روابط ضعيف انساني
 • كار زياد و نداشتن تفريح(محمدي فرود ،1390).

2-2-10  شيوه هاي مقابله با فرسودگي شغلي

 • استفاده از برنامه هاي متنوع براي بهبود وضعيت بدني خود
 • استفاده از روش هاي خاص آرميدگي
 • يادگيري روش هاي بهتر و اثر بخش تر انجام دادن كارها، از كاركنان سازمان ها
 • تغيير دادن شرايط فيزيكي يا رواني كار خود
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي تحت عنوان مديريت زمان
 • تغير طرز فكر نسبت به كار و زندگي ، خوش بيني و استفاده از خرده گيري هاي مثبت نسبت به خود و ديگران
 • شناسايي محدوديت ها و پر هيز نمودن از انجام كارهايي كه توان ذهني و جسمي لازم براي آنها را نداريم .
 • پرداختن به تفريحات و سرگرمي هاي سالم از قبيل شعر همراه با موسيقي ، مسافرت ، پياده روی كردن ، استخر، كوهنوردي ، شركت در جشنواره ها
 • توجه جدي به رفاه جسمي و رواني از قبيل تغذيه مناسب ، ورزش و استراحت
 • توزيع كارها و كمك گرفتن از ديگران
 • شناخت و قبول توانايي ها و ناتواني هاي خود ( پذیرش خود)
 • پذيرش واقعيت ها و رها كردن آرمان و آرزوهاي نا ممكن
 • توسعه روابط دوستانه و صميمانه با ديگران
 • اتكاي به نفس و عدم انتظار زياد از تاييد هاي بيروني
 • ترك كردن محيطي كه كار كردن در آن را دوست نداريم .
 • باز بودن و انعطاف پذيري در پذيرش ديدگاه هاي ديگران
 • پرورش حس شوخ طبعي و خنديدن
 • رها كردن كارها در صورتي كه احساس فرسودگي مي كنيم .
 • شناسايي علايم اوليه فرسودگي شغلي و انجام دادن سريع عمليات جبراني و ترميمي
 • در صورت حل نشدن مشكل ، استفاده از خدمات روان شناسي و مشاوره تخصصي (جکسون، 2011).
این مطلب را هم بخوانید :  آيين دادرسي كيفري//پایان نامه درباره حقوق متهم

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه