نوامبر 24, 2020

استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰۴

دانسیته:۰٫۸۵۸۲
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
آلفا-پینن به صورت گسترده ای در طبیعت پراکنده است و در بسیاری از روغن های اسانسی وجود دارد.آلفا-پینن را می توان از روغن تربانتین که حاوی ۶۵/۵۸% آلفاپینن است تهیه نمود.آلفا-پینن دارای دو فرم راست گرد و چپ گرد است و از دسته مونوترپن های دوحلقه ای می باشد و اگر در معرض هوا قرار گیرد اتوکسیده می شود. در آب تقریبا نامحلول است. ولی در الکل، کلروفرم و اتر و اسیداستیک گلایسیال محلول است.
موارد مصرف: تهیه کامفر، حلالها،حشره کش ها، پایه عطر، pineoil مصنوعی و پلاستیزرها بکار می رود. همچنین دارای اثر منقبض کننده کیسه صفرا است. در ضمن آلفا-پینن دارای اثر تحریکی روی پوست و مخاط معده و روده و همچنین ریه است. یکی از محصولات تهیه شده ار آلفا-پینن، کپسولهای Rowachol می باشد که به صورت E.C است. محصول دیگر Olive oil نام دارد. محصول دارویی دیگر که از آلفا-پینن تهیه می شود rowatinex می باشد. استنشاق آلفا-پینن باعث گیجی، تپش قلب، ناراحتی عصبی، احساس درد در سینه و برونشیت و التهاب کلیه ها می گردد. آلفا-پینن دارای اثر ضد باکتری علیه فرم موتانت استرپتوکوکوس می باشد.و نیز در جلوگیری از رشد و کشتن کاندیدا آلبیکنز نقش مهمی دارد. به طوری که سبب پاره شدن دیواره سلولی و غشاء سیتوپلاسمی قارچ می شود. همچنین از بستر RNA-DNA و پلی ساکارید دیواره سلولی ارگسترول غشاء سیتوپلاسمی جلوگیری می کند. که این اثرات وابسته به مکانیسم ضدقارچی آلفا-پینن است (۷۹).
۴-۷-۲٫ بتا-پیننβ-pinene
نام شیمیایی: bicyclo [3.1.1]heptane,6,6-dimethyl-2-methylene
وزن مولکولی:۱۳۶٫۲۴
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:۱۶۳-۱۶۴ ۰C
دانسیته:۰٫۸۶۵۴
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
بتا-پینن دارای ۱۶/۸۸% کربن و ۸۴/۱۱% هیدروژن است که به صورت مایعی بی رنگ موجود است. از مواد مهم واسطه ای در صنایع عطرسازی و همچنین به عنوان طعم دهنده بکار میرود. دارای خاصیت خلط آوری می باشد. محرک دستگاه تنفسی، چشم و پوست است و در غلظت بالا مخرب غشاء مخاطی می باشد. به راحتی از راه ایزومریزاسیون تبدیل به آلفا-پینن می شود.خلوص تجاری بتا-پینن ۸۰-۹۵% است. توانایی پلیمریزه شدن دارد.به علت فزونی قیمت کاربرد صنعتی زیادی ندارد.واکنشهایی که انجام می دهد نوآرایی اسیدی به کامفن، ایزومریزاسیون به پارا منتا دی ان، هیدروژناسیون به پینن و هیدروژناسیون به پاراسایمن است و بزرگترین منبع تجاری برای تولید میرسن است.بتا-پینن از مونوترپن های دو حلقه ای و دارای فرم راستگرد و چپگرد است و دارای پیکر نیمه صندلی است.در بیشتر اسانسها به همراه آلفا-پینن اما به مقادیر کمتر وجود دارد و اکثرا به فرم L می باشد (۷۷).
۴-۷-۳٫ میرسنMyrcene
نام شیمیایی: ۷-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
وزن مولکولی:۱۳۶٫۲۳۶
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:۱۶۶-۱۶۸ ۰C
دانسیته:۰٫۷۹۴
گروه: مونو ترپن غیر حلقوی
میرسن در بسیاری از روغنها یافت می شود. بوی مطبوع و شیرین آن مشخص کننده جنس سیتروس است.از میرسن در اثر ایزومره شدن حرارتی بتا-پینن بدست می آید.از میرسن در ساخت بسیاری از مواد شیمیایی معطر مانند سیترال، ژرانیول، سیتروس، لینالول و غیره که در عطرسازی مصرف فراوان دارند استفاده می شود. میرسن دارای اثرات آرام بخشی و ضدتشنجی می باشدو برطرف کننده سرگیجه و تپش قلب است. میرسن در تهیه ماده حد واسط ویتامین E به کار میرود.میرسن در الکل، کلروفرم، استر و اسید استیک گلایسیال قابل حل می باشد.بتا-میرسن به عنوان ترکیبی است که از تجزیه حرارتی بتا-پینن بدست می آید. آلفا و بتا-میرسن همچنین در متابولیسم باربیتوراتها دخالت کرده و با دوزهای بالا سبب القا آنزیم های سیتوکرومی P450 و Rat میشود. به طوری که با تجویز ۱gr/kg/day از راه خوراکی به مدت ۱۴ روز سبب کاهش قابل ملاحظه ای در زمان جواب القا شده توسط پنتو باربیتال در مقایسه با گروه کنترل است (۵۶).
۴-۷-۴٫ کامفنCamphene
نام شیمیایی: ۲,۲-dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptane
وزن مولکولی:۱۳۶٫۲۳
فرمول بسته:C10H16
نقطه جوش:۱۵۹-۱۶۰ ۰C
دانسیته:۰٫۸۴۲
گروه: مونو ترپن دوحلقه ای
کامفن یک مونوترپن دو حلق ای به فرم کتونی است که در اثر حرارت دیدن هیدروکلرید پینن با قلیا و نمکهای قلیایی بدست می آید (۶۱و۶۲و۶۳). کامفن بویی شبیه کامفور دارد و به آسانی تصعید می شود. نسبت به سایر ترپن ها مقاومت خوبی در مقابل نور و هوا از خود نشان می دهد.
کامفن تنها هیدروکربن کریستالی است که به مقدار زیاد در روغن های اسانسی یافت می شود. بواسطه همین شکل بلوری، این ترکیب را می توان به صورت خالص تهیه نمود. از کامفن به طور گسترده در تهیه مخلوط های ارزان قیمت جهت معطر ساختن تولیدات بهداشتی استفاده می شود. در اثر کلره شدن، استنشاق آن باعث مسمومیت می گردد. این ماده در تلید مواد مهم اقتصادی مثل کامفور مورد استفاده قرار می گیرد و خود فاقد خواص فیزیولوژیک مخصوص می باشد (۶۳).
۴-۷-۵٫ ۸،۱-سینئول ۱,۸ cineol
نام شیمیایی ۱,۳,۳-Trimethyl-2-oxabicyclo[2,2,2]octane:
وزن مولکولی:۱۵۴٫۲۴۹
فرمول بسته:C10H18O
نقطه جوش:۱۷۶-۱۷۷ ۰C
دانسیته:۰٫۹۲۲۵
گروه: مونو ترپن اکسیژن دار حلقوی

این مطلب را هم بخوانید :  شناسایی تشکل‌های همپوشان در شبکه‌های پویا- قسمت ۲

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.