ژانویه 24, 2021

پژوهش دانشگاهی – استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن‌های مختلف Achillea filipendula- قسمت ۱۰

۲-۹٫ ترکیب‌های اسانس‌ها
انواع ترکیب‌های اختصاصی روغن‌های اسانسی و نحوه تشکیل آنها به شرح زیر است:
۲-۹-۱٫ الکل‌ها
اسانس‌های الکلی که در کلروپلاست‌ها تشکیل می‌شوند. شامل الکلهای منوترپنی و سزکوئی‌ترپنی و الکلهای غیرحلقوی هستند. از مهمترین الکل‌های غیرحلقوی می‌توان لینالول و سیترونلال و از الکلهای منوترپنی، مانتول، بورنئول و از الکلهای سزکوئی‌ترپنی، سانتول را نام برد.
اسانس‌های الکلی در اسانس‌ هل، گشنیز، گل‌نارنج، گل سرخ، چوب صندل و کاج به وفور یافت می‌شوند (۲و۴۸).
۲-۹-۲٫ استرها
به دلیل واکنش اسید و الکل در کلروپلاست ساخته می‌شوند. در اثر نگهداری عطریات و اسانس‌ها به مرور زمان، به علت انجام واکنش استری شدن در آنها بوی عطر تغییر می‌یابد. استرهای زیادی در اسانس‌‌های مختلف وجود دارند. از مهم‌ترین آنها می‌توان استات ترپینئول، بورنئول و ژرانیول را نام برد (۲۱).
۲-۹-۳٫ هیدروکربن‌های معطر
که با عمل آبگیری از الکل‌ها در کلروپلاست تشکیل می‌شوند. در تمام اسانس‌ها موجودند. این هیدروکربن‌های معطر شامل مونوترپن‌ها، سزکوئی‌ترپن‌ها و دی‌ترپن‌های غیراکسیژنی می‌باشند. لیمونن یکی از فراوانترین ترپن‌های یک حلقه‌ای است که در اکثر اسانس‌ها یافت می‌شود. اسانس تربانتین مهمترین فراورده گیاهی دارای هیدروکربن‌های معطر است. سابینن یک منوترپن دوحلقه‌ای و میرسن از منوترپن‌های خطی است بتا-کاریوفیلن که در اسانس‌های تیره نعنا وجود دارد نمونه‌ای از هیدروکربن‌ها سزکویئ‌ترپن با ساختمان غیرعادی است. اسانس تربانتین مهمترین فرآورده ی گیاهی دارای هیدروکربن های معطر است (۲۱).
۲-۹-۴٫ اکسیدها
اکالپتول موجود در اکالیپتوس، آسکاریدول، دی‌اکسیدسایمن، کومارین و سینئول از دسته اسانس‌های ‌اکسیدی می‌باشند (۲۱).
۲-۹-۵٫آلدئیدها
آلدئیدها از اکسیداسیون سریع الکل‌ها به خصوص در مرحله شکوفه‌دهی تشیکل می‌شوند. این عمل در طی دوران لقاح و رشد میوه تسریع می‌شود. این ترکیب‌ها معمولاً به دو دسته خطی و حلقوی تقسیم می‌شوند، ترکیب‌ها آلدئیدی خطی که مهم‌ترینشان عبارتند از: سیترال و سیترونلال و ژرانیال و ترکیب‌ها آلدئیدی حلقوی مانند فلاندرل و سافرانل می‌باشد. ترکیب‌های آلدئیدی در گیاهانی نظیر دارچین، پوست نارنج و بادام تلخ وجود دارند. از دیگر آلدئیدهای معطر می‌توان به ترکیب وانیلین در اسانس حاصل از گیاه وانیل اشاره کرد (۲۱).
۲-۹-۶٫ کتون‌ها
کتون‌ها احتمالاً در مسیری مشابه تشکیل آلدئیدها و رشد میوه تشکیل می‌شوند. شامل کتون‌های ترپنی یک حلقه‌ای (منتون، کاروون)، کتونهای دوحلقه‌ای (توجون، کامفنون) و کتون‌های غیرترپنی (ایرون) می‌باشد (۲۱).
۲-۹-۷٫ فنل‌ها
فنل‌ها از شکسته‌شدن پروتئین‌ها و یا اسیدهای آروماتیک حاصل می‌شوند. فنل‌های موجود در اسانس‌ها دو دسته‌اند. دسته‌ای که به طور طبیعی وجود دارند ودسته دیگر به علت اثر شدید و مخرب تقطیر برروی بعضی از ترکیب‌ها موجود گیاهان حاصل می‌شود. گیاهانی مانند آویشن و میخک دارای مقادیر زیادی فنل می‌باشند. تیمول و کارواکرول از مهمترین اسانس‌های فنلی هستند (۲۱).
۲-۹-۸٫ اترهای فنلی
از اترهای فنلی می‌توان به میرسیتی سین و سافرول اشاره نمود که به وفور در گیاهانی نظیر انیس و رازیانه موجودند، از دیگر اترهای فنلی می‌توان به آنتول اشاره نمود (۲۱).
۲-۹-۹٫ اسیدها
از تجزیه پروتئین‌ها یا از اکسید‌اسیون کربوهیدراتها به‌وجود می‌آیند (۴۸). مثل ترکیب اسیدسینامیک در گیاه بالسام پرو (۱۲).
۲-۹-۱۰٫ اسانس‌های حاوی ترکیب‌های ازتی و گوگرد
مثل اسیدهیدروسیانیک، اندول،بنزیل سیانید و هیدروژن سولفاید نیز وجود دارد (۲).
۲-۱۰٫ راههای مختلف مصرف اسانس ها
۱-راه خوراکی: این راه آسانترین راه مصرف اسانس می باشد. ۲تا ۳ قطره از اسانس را بر روی قند، عسل یا روی نان قرار می دهند و آن را قبل از غذا مصرف می کنند. می توان اسانس را به کمک الکل رقیق کرد به طوری که حاوی ۱۰% اسانس شود و این باعث کاهش طعم گس اسانس می شود (۴۲).
۲-بخور: استنشاق بخارات اسانس در ناراحتی های تنفسی و نیز برای شادابی پوست مفید است و به دو صورت انجام می شود:
الف: روش Diffussion: افشانه ها، اسانس های روغنی را به دو صورت ذرات بسیار ریز پراکنده می کنند. این ذرات معمولا چند ساعتی در فضا معلق مانده و باعث کاهش تعداد باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و ویروس ها می شود.
ب: روشی ساده و سریع است که چند قطره اسانس را بر روی کف دست ریخته و نزدیک دهان و بینی برده و استنشاق می شود. چون ریه ها، سطح تماس بالایی دارند، اسانس به آسانی وارد جریان خون می گردد.
۳-راه مقعدی: می توان شستشوهایی به کمک اسانس خیلی رقیق تجویز کرد.جذب فرم شیاف دارو در ناحیه سیاهرگ های فوقانی هموروئیدی صورت می گیرد.
۴-راه واژینال: الف:تحت فرم : ovule راهی مناسب برای درمان عفونتهای مکرر نظیر سیستیت است.
ب: از طریق تزریق داخل واژن: در این روش کمپلکسی از اسانس را با حداکثر غلظت ۱۵% که داخل روغن گیاهی رقیق شده است مصرف می کنند (۴۲).
۵-مصرف از طریق خارجی
روش اصلی مصرف از طریق خارجی اسانس ها به شرح زیر است:
۱-کمپرس کردن: برای برطرف کردن سردرد، احتقان ریه ها، دردهای شکمی،دردهای پشت و کمر و نیز درد های مفصلی بسیار مفید است.
۲-حمام ها آروماتیک: روشی برای تسکین ذهن، جسم و روح است و نیز در بهبود اختلالات پوستی بسیار مفید است.
۳-از راه گوش: در درمان گوش درد می توان یک قطره اسانس را روی حوله پنبه ای قرار داد. اما هرگز قطرات اسانس را نباید مستقیما در مجرای گوش ریخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.