ژانویه 18, 2021

از بین بردن درد گردن با ۳ حرکت | بیماری

: نابود کردن درد گردن با ۳ حرکت

: سه جلسه حرکات کششی  در هفته به مدت سه ماه، ۸۰ درصد از اندازه درد گردن رو کم می کنه. این نتیجه گیری  به دنبال  تحقیقات مرکز ملی  تحقیقات دور و بر ورزش در دانمارک که به روی  ۴۲ زن ۳۶ تا ۵۲ ساله انجام داد، بدست اومد. محققان فکر می کنن که سه حرکتی  که افراد در این جلسات انجام دادن و دراینجا در مورد اونا صحبت می کنیم، شاید ماهیچه های  آسیب دیده رو با ماهیچه های  نوساز جانشین کنن.

واسه  هر حرکت زانوها رو کمی خمیده نگه دارین. از وزنه های ۱ تا ۲.۵ کیلوگرم  استفاده کنین. حرکات رو در ۸ تا ۱۲ نوبت سه تایی  و سه باردر هفته به طور غیرمتوالی  انجام بدین.

بالا انداختن شونه ها : دستها رو در کنار خود نگه دارین به طوری  که کف دستها به سمت داخل باشه، کتفا رو به طوری  که دستها به طور کامل صاف و بدون خم شدن  باشن تا نزدیکی  گوشا بالا بیارین، کمی در این حالت نگه داشته و بعد پایین بیارین.

پروانه برعکس : به حالت رکوع قرار بگیرین. دستها رو شل در هوا رها کنین و کف دستها رو به سمت خود نگه دارین. آرنجا رو کمی خمیده نگه داشته و در این حالت کتفا رو به طرف داخل فشار بدین و دستها رو موازی  با سطح زمین تا کمر بالا بیآورید و کمی در این حالت تامل کرده و بعد دستا رو پایین بیارین.

صاف و عمودی  : کف دستها رو روبروی  رانها نگه دارین. دستها رو کمی به سمت بیرون خم کرده و اونا رو تا یقه  پیراهن خود بالا بیارین. کمی در این حالت وایسید و بعد دستها رو پایین بیارین.

منبع :