نوامبر 27, 2020

ابزارهای تحقق چابکی،پایان نامه درباره چابكي سازماني

ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی:

1-ساختار:

ساختار سازمان لازم است انعطاف پذیر باشد.در ارتباط با حوزه سازمان،اقدامات زیر قابل انجام است:

-تشکیل شراکت با سایر سازمان ها

-بهبود انعطاف پذیری از طریق تمرکز زایی و اتخاذ ساختارهای منعطف

-ترویج فرهنگ تحول و نوگرایی(شعیب زاده،1386،ص2)

2-کارکنان:

در سازمان چابک که با تغییرات مدام محیطی روبروست توانایی و انعطاف پذیری انسان نقش مهمی را ایفا می کند،در این رابطه،اقدامات زیر مرثرند:

-تمرکز بر فعالیتهای گروهی و فرهنگ مشارکت

-تفویض اختیار به پرسنل سازمان

-تکیه بر آموزش به عنوان ابزار مهم

-تربیت و آموزش پرسنل در مهارت های مختلف(شعیب زاده،1386،ص2)

3-تکنولوژی:

یک سیستم تولید چابک توانایی مقابله با تغییرات پیش بینی نشده را دارد.این تغییرات می تواند در مدل محصولات باشند.از این رو سیستم تولید چابک باید قابلیت تولید محصولات جدید را داشته باشد.اقدامات زیر در این رابطه حائز اهمیت است:

-سرمایه گذاری روی تکنولوژی های سخت افزاری مناسب ومدرن

-استفاده از سیستم های انعطاف پذیری تولید به منظور انطباق با تغییرات در ترکیب و نوع سفارشها

-به کارگیری سیستم های انعطاف پذیری،پشتیبانی تولید به منظور انطباق با شرایط متغیر سفارش ها

-پی ریزی یک سیستم تولید مجازی(شعیب زاده،1386،ص2).

4-تکنولوژی اطلاعات

یکی از تمایزات بین سیستم های چابک باسایر سیستمها،بالا بودن محتوای اطلاعاتی است.به علاوه حجم اطلاعات مبادله شده بین شرکت های همکار بالاست و لزوم حفاظت از اطلاعات کلیدی هر سازمان را نمایانتر می سازد.بنابراین سازمانهای چابک،نیازمند سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته و انعطاف پذیری بوده که هم جریان روان و مطمئن اطلاعات را با توجه به مشکلات تضمین کند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد.در این راستا اقدامات زیر توصیه می شود:

این مطلب را هم بخوانید :  کشتن مرتد توسط کافر،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی

-استفاده از استانداردها و پروتکل های مناسب در مبادله اطلاعات بین سازمانی

-استفاده از سیستم ها و تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی مدرن،جهت ایجاد ارتباط مناسب و به هنگام در بین سازمانهای همکار

-یکپارچه سازی اجزلی پراکنده شامل مشتریان،تأمین کنندگان و همکاران در سازمان های مجازی(شعیب زاده،1386،ص3)

5-نوآوری و خلاقیت

یک سازمان چابک به جای فروش محصول تولیدی خود باید راه حل های خود را به مشتریان عرضه کند در واقع هدف نهایی تولید چابک،تحقق واقعی مفهوم سفارشی سازی و برآوردن نیازهای ویژه و متنوع تک تک مشتریان است.اقدامات زیر می تواند  کارا باشد.

-ایجاد فرهنگ تفکر و نواندیشی در سازمان

-سرمایه گذاری و تقدیر از ایده های نو (شعیب زاده،1386،ص3)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي رابطه بين مديريت دانش با چابكي سازماني كاركنان ومعلمان آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه