مقالات و پایان نامه ها

مفاد پروتکل مونترال،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

پروتکل 1987 مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن   کنفراس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار در خصوص امضاء پروتکل الحاقی به کنوانسیون وین از 14 تا 16 سپتامبر 1987 در مونترال کانادا تشکیل داد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

قانون خريد اراضي­ كشاورزي:/پایان نامه درباره حق زارعانه

قانون خريد اراضي­كشاورزي براي­تأمين نيازمنديهاي صنعتي و معدني مصو ب 9/4/1348 براساس اين قانون هم به حق ريشه زارعين و هم به حق اولويت آنها اشاره شده با اين تفاوت كه اين حق اولويت براي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نارسایی های ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

نارسایی ها در قانون مجازات اسلامی ایران قانونگذار در بعد از انقلاب بطور مستقیم و تفکیک شده به بیان جرم ارتشاء نپرداخته و این در شرایطی است که جرم ارتشاء یک جرم عمومی محسوب می­گردد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

آثارازدواج با فرزندخوانده/پایان نامه ازدواج با فرزندخوانده

آثار نامناسب تجویز این نکاح باعث کاهش تعداد دواطلبانی خواهد شد که مایلند دختران را به فرزند خواندگی قبول کنند، زیرا به طور طبیعی خانم ها هر اندازه هم به همسران خود اطمینان داشته باشند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مفهوم بوم گردی:/پایان نامه درباه بوم گردی

در اغلب کشورها،مناطق حفاظت شده،آخرین قطعه زمین‌های مهمی هستند که هنوز ذخایر قابل توجهی از گونه‌های گیاهی وجانوری،آب و هوای پاک و سایر خدمات اکولوژیکی را دارا هستند؛ضمن اینکه مناطق حفاظت شده،روز به روز برای ادامه مطلب…

By 92, ago