مقالات و پایان نامه ها

نگهداری طفل بعد از فوت والدین//پایان نامه حضانت فرزندان

نگهداری طفل بعد از فوت والدین در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با آنکه زنده است، خواهد بود. به عنوان مثال، با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. تاکید ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف اصطلاحی اجرا

تعریف اصطلاحی اجرا پس از تعریف لغوی اجرا در این قسمت به تعریف اصطلاحی اجرا در عالم حقوق خواهیم پرداخت. برای رسیدن به یک تعریف نسبتاً جامع و مانع بهتر است قبلاً آشنایی مختصری از ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه آموزشهای مهارتی:/بازارکار و آموزش فنی و حرفه ای

بازارکار و آموزش فنی و حرفه ای كار انسان را صيقل مي دهد و به خودي خود اثرات ارزشمند تربيتي دارد . ايجاد روحيه كارآفريني در انسان موجب توسعه فرهنگ بالنده و استقلال آفرين در ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه رهن دریایی//رهن بار کشتی

دلیل صحت رهن کرایه‌ی باربری دانستیم که ماده‌ی 774 قانون مدنی صراحتاً بطلان رهن دین را عنوان نموده است. اما، براساس ماده‌ی 89 قانون دریایی،کرایه‌ی باربری را نیز می‌توان به رهن گذاشت. با توجه به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه حقوق دریاها/:كنوانسيون حفظ جان اشخاص در دريا

كنوانسيون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دريا كنوانسيون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دريا مهم‌ترین سند بین‌المللی درزمینه ايمني دريانوردي محسوب می‌شود. اولين پیش‌نویس اين كنوانسيون با عنوان ايمني جان اشخاص در دريا در سال ادامه مطلب…

By 92, ago